MERISAD - Váš dodávateľ závlahovej a záhradnej techniky

8550 Pištoľ “PRECISION” metal + (8546+8548+8557)

23,50 s DPH

sada: Pištoľ 9561 + 8546 + 8548 + 8557